برگزاري انتخابات انجمن علمي گروه كامپيوتر

انتخابات انجمن علمي گروه كامپيوتر برگزار مي گردد

بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان محترم گروه كامپيوتر كه علاقمند به عضويت در هيأت مديره انجمن علمي گروه كامپيوتر مي باشند مي رساند

از تاريخ شنبه 3 دي لغايت پنج شنبه 22 دي ماه

فرصت دارند با تكميل فرم پيوست و ارسال آن به آدرس ايميل

computer@society.shandiz.ac.ir

آمادگي خود را جهت كانديداتوري اعلام نمايند.

 

در تكميل فرم به صورت الكترونيكي نيازي به امضا نمي باشد

 

تاريخ برگزاري انتخابات متعاقبا اعلام خواهد شد

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۲۲KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب