برنامه نمايشگاه هاي هفته پژوهش

برنامه نمايشگاه هاي هفته پژوهش به شرح ذيل اعلام مي گردد

برنامه نمايشگاه هاي هفته پژوهش به تفكيك رشته

 

 

نام گروه
نمايشگاه
برق
شنبه 92/9/23 يكشنبه 92/9/24
گرافيك
چهارشنبه 92/9/27 پنجشنبه 92/9/28
كامپيوتر
شنبه 29/9/23 يكشنبه 92/9/24
معماري
دوشنبه 92/9/25 سه شنبه 92/9/26
حقوق
برگزاري نمايشگاه كتاب رشته حقوق
ساختمان
نمايگاه كتاب خيمه يكشنبه 9/24
مديريت جهانگردي
برگزاري نمايشگاه در هفته اول دي ماه

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب