جستجو : همایونی

مطالب:

(اخبار) عدم تشكيل درس اقتصاد (1) خرد توسط استاد همايوني راد

كلاس درس اقتصاد (1) خرد استاد آقاي سعيد همايوني راد روز سه شنبه مورخ 19 ارديبهشت ساعت 17 تشكيل نمي گردد.

(اخبار) عدم تشكيل كلاس اقتصاد خرد توسط استاد همايوني راد

درس اقتصاد خرد استاد آقاي همايوني راد روز سه شنبه مورخ 25 بهمن و چهارشنبه مورخ 26 بهمن ساعت 17 الي 20 تشكيل نمي گردد.

(اخبار) عدم تشكيل درس فارسي عمومي(گروه8 و 9) توسط استاد همايوني مهر

درس فارسي عمومي(گروه 8 و 9) استاد آقاي همايوني مهر روز دوشنبه مورخ 1390/10/12 ساعت 8 الي 14 برگزار نمي گردد.

(اخبار) جبراني درس فارسي عمومي (گروه 8 و 9) توسط استاد همايوني مهر

جبراني درس فارسي عمومي توسط استاد آقاي همايوني مهر به شرح ذيل اعلام مي گردد: گروه8: ساعت 12 الي 14 در كلاس 104 (سه شنبه مورخ 90/10/6) گروه9: ساعت 8 الي 10 در كلاس 119 و 12 الي 14 در كلاس 105 (يكشنبه مورخ 90/10/11 ) برگزار مي گردد.

(اخبار) جلسه توجيهي درس سمينار در مسائل مالي استاد همايوني

جلسه توجيهي درس سمينار در مسائل مالي استاد همايوني يكشنبه 15/8/1390 ساعت 14 در كلاس 118 برگزار مي گردد.