ليست رشته ها و گرايش ها

رشته ها و گرايش موجود در رشته ي گرافيك كه در اين موسسه ارائه مي شوند به شرح ذيل مي باشد

  1. كارداني پيوسته گرافيك
  2. كارداني پيوسته هنرهاي تجسمي - نقاشي

مديرگروه: سركار خانم فضيله وفادارنيا

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب