مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع كارداني

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سال 90 – مقطع كارداني بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

مدارك لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سال 90 – كارداني

 • تكميل برگ فرم تعهد اوليه
 • اصل يا گواهي موقت پيش دانشگاهي همراه با 2 برگ تصوير آن
 • اصل يا گواهي موقت سه ساله دوره متوسطه همراه با 2 برگ تصوير آن
 • كارنامه فارغ التحصيلي سه سال دوره دبيرستان همراه با 2 برگ تصوير آن
 • كارنامه فارغ التحصيلي دوره پيش دانشگاهي همراه با 2 برگ تصوير آن
 • تاييديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي از باجه پست
 • گواهي دو سال ما قبل ديپلم براي پذيرفته شدگاني كه از سهميه منطقه 2 يا 3 استفاده نموده اند.
 • عكس 4×3 ( تعداد 6 قطعه ) تهيه شده در سال جاري و پشت نويسي شده
 • تعداد 2 برگ تصوير از تمام صفحات شناسنامه
 • تعداد 2 نسخه تصوير پشت و روي كارت ملي
 • پذيرفته شدگان پسرجهت نظام وظيفه بايستي يكي از موارد ذيل را ارائه نمايند:

      
 • دريافت فرم شماره 2 از موسسه و ارائه آن به دفاتر پليس + 10 و ارائه كد دريافت شده به موسسه براي متولدين 72 و ماقبل     
 • اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم همراه با 2 برگ تصوير آن     
 • دفترچه آماده به خدمت كه تاريخ اعزام آن از تاريخ نيمه دوم سال 90 به بعد باشد     
 • پذيرفته شدگاني كه در حال خدمت مي باشند بايد از اين موسسه نامه دريافت كرده و از پادگان بايستي نامه ترخيص از خدمت ارائه دهند
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب