اطلاعيه شماره 2 مخصوص دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته ورودي 89

پيرو اطلاعيه شماره 1، ليست دروس پيش نياز كه توسط دانشجو بايستي در دو نيمسال متوالي 91-90 انتخاب شود، اعلام مي گردد.

پيرو اطلاعيه شماره 1، ليست دروس پيش نياز كه توسط دانشجو بايستي در دو نيمسال متوالي 91-90 انتخاب شود، به شرح ذيل مي باشد: زبان تخصصي 1 (2 واحد) اصول حسابداري 2 (3 واحد) اصول حسابداري 3 (4 واحد) حسابداري ميانه 1 (4 واحد) مباني مديريت اسلامي (3 واحد) مباني سازمان (3 واحد) حقوق اساسي (2 واحد) روش تحقيق (3 واحد) از بين دروس فوق، ليست دروس ارائه شده در نيمسال اول 91-90 متعاقبا اعلام خواهد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب