اطلاعيه مهم پايان نامه دانشجويان كارشناسي رشته معماري

جهت اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد....

 
اساتيد راهنما :
 
خانم دكتر اسدي
خانم مهندس بارشادت
خانم مهندس كچويي
خانم مهندس مقدسيان
اقاي مهندس اشكاني
اقاي مهندس ابوبكري ماكويي
اقاي مهندس حسيني
اقاي مهندس رهنما
 
دانشجويان ميبايست فرم شماره ٢ را با تايييد استاد راهنما حداكثر تا چهارشنبه ٩٣/٢/٣ به گروه معماري تحويل نمايند.درصورت عدم انتخاب استاد راهنما وعدم تحويل فرم ٢در زمان مقرر به ترم اتي موكول ميگردد.
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب