چاپ چهارمين نشريه كانون قرآن وعترت

دانشجويان محترم علاقه مند به معارف وقرآن جهت تهيه اين شماره به قسمت فرهنگي در روزهاي فرد مراجعه وفرم عضويت در كانون راكامل نمايند .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب