مسابقه جشنواره سفره هفت سين

علاقه مندان جهت شركت درمسابقه تا مرخه 6 اسفندماه به امورفرهنگي اطلاع دهند

زمان جشنواره 10 اسفندماه درمحل  نمازخانه طبقه دوم ساعت 8الي 18 بعدازظهر ميباشد

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب