مسابقات فوتسال جام ولايت

بدينوسيله از علاقه مندان جهت شركت درمسابقات ثبت نام به عمل مي آيد.

زمان ثبت نام :25/9/90   الي 25/10/90

 

مكان ثبت نام: بسيج دانشجوئي

 

دانشجويان مي توانند با معرفي يك تيم 8 نفره به دفتر بسيج دانشگاه در مسابقات حضور يابند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب