كارت دانشجويي دانشجويان جديد الورود آماده تحويل گرديد.

دانشجويان محترم جديد الورود مي توانند كارت دانشجويي خود دريافت نماييند.جهت اطلاع از نحوه و محل دريافت كارت به ادامه مطلب مراجعه نماييد....

دانشجويان محترم جهت دريافت كارت دانشجويي خود به نكات زير توجه داشته باشند :

1- كارت دانشحويي تنها به شخص دانشجو تحويل ميگردد.

2-محل دريافت كارت دانشجويي در جدول زير مشخص گرديده است.

3-در نگهداري اين كارت كوشا باشيد.صدور كارت المثني مستلزم پرداخت هزينه مجدد و همچنين طي مراحل اداري بوده كه پس از گذشت زمان مشخص صادر مي گردد.

4-در هنگام ورود به موسسه كارت دانشجويي خود را به همراه داشته باشيد.

 

رديفگروه آموزشيمحل دريافت
1كارشناسي ناپيوسته-كليه رشته ها و كارداني كامپيوتر اداره آموزش
2كارداني پيوسته - ساختمان-نقشه برداري-الكتروتكنيك انتظامات
3كارداني پيوسته حسابداري - كارداني حسابداري امور مالي
4كارداني پيوسته معماري - كارداني جهانگردي  امور فرهنگي

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب