قابل توجه پذيرفته شدگان كنكور ( زمان ثبت نام )

ضمن عرض تبريك جهت قبولي كليه پذيرفته شدگان ...

ضمن عرض تبريك جهت قبولي كليه پذيرفته شدگان در رشته هاي كارشناسي ناپيوسته  و كارداني پيوسته به اطلاع مي رساند جهت ثبت نام مي توانيد طبق جدول زمانبندي ذيل از ساعت 8 الي 15 به موسسه مراجعه فرمايند.

آدرس : ساختمان شماره يك : مشهد بلوار وكيل آباد _ وكيل آباد 8 پلاك 8/1 موسسه شانديز

تلفن : 0511883847    و     0511883846 

 

كارشناسي ناپيوستهشنبه 1392/7/6 و يكشنبه 1392/7/7ساعت 8 الي 15
كاردانيدوشنبه 1392/7/8 و سه شنبه 1392/7/9ساعت 8 الي 15

 


 مدارك جهت ثبت نام براي كارداني :

 

1-  اصل يا گواهي موقت مدرك متوسطه و 2برگ تصوير آن

2-  اصل ريز نمرات سه ساله و 2برگ تصوير آن
3-  تائيديه تحصيلي دوره متوسطه از باجه پست ( مي توانيد از داخل اين موسسه نيز اقدام كنيد )

4-  عكس 3*4 ( تعداد 6قطعه ) تهيه شده در سال جاري و پشت نويسي شده

5-  تعداد 2 برگ تصوير از تمام صفحات شناسنامه

6-  تعداد 2 نسخه تصوير پشت و روي كارت ملي

7-  مدرك مشخص كننده وضيعت نظام وظيفه ( فرم شماره 2يا3 مربوط به نظام وظيفه از آخرين محل تحصيل )

 

 

 مدارك جهت ثبت نام براي كارشناسي ناپيوسته :

 

1-  اصل يا گواهي موقت مدرك كارداني ( يا فرم شماره9 )

2-  گواهي معرفي به حوزه نظام وظيفه دوره كارداني ( مخصوص مشمولان )

3-  عكس 3*4 ( تعداد 6قطعه ) تهيه شده در سال جاري و پشت نويسي شده
4-  تعداد 2 برگ تصوير از تمام صفحات شناسنامه

5-  تعداد 2 نسخه تصوير پشت و روي كارت ملي

 

** دانشجوياني كه تا تاريخ 31 شهريور 92 فارغ التحصيل شده اند و هنوز گواهي موقت كارداني شان صادر نشده است ،جهت ثبت نام همراه داشتن فرم شماره 9 تاييد شده از دانشگاه مقطع كارداني خود الزامي است . **

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب