قابل توجه متقاضيان مهمان به موسسه شانديز

دروس ارائه شده نيمسال اول سال تحصيلي 1395 ...

قابل توجه متقاضيان مهمان به موسسه شانديز
 

ليست دروس ارائه شده نيمسال اول سال تحصيلي 1395 به صورت فايل PDF در پيوست قرار داده شده است، درصورت ارائه درس مورد درخواست، فرم مربوط به معرفي مهماني را از موسسه خود دريافت و نهايتا تا تاريخ 1395/7/1 جهت ثبت و اقدامات لازم به اين موسسه تحويل دهيد.
 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب