قابل توجه دانشجويان علاقمندورزش فوتسال برادران

جهت انتخابي تيم دانشگاه

ساعت سالن ورزشي به منظور تست وتمرين

زمان چهارشنبه :10الي 12 ظهر

پنجشنبه :10الي 12 ظهر

آدرس:ميدان تلويزيون بعداز پمپ بنزين به سمت ميدان جهاد سالن جهادسازندگي

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب