قابل توجه دانشجويان شركت كننده در مسابقات جشنواره ورزشي

به اطلاع دانشجويان ثبت نام كننده در رشته هاي ورزشي كشتي،دووميداني،آمادگي جسماني (خواهران -برادران)وپرتاب پنالتي بسكتبال (خواهران-برادران) حداكثر تا تاريخ 1392/2/5 به امور فرهنگي و يا دانشجويي مراجعه نمايند.عدم مراجعه تا تاريخ فوق به منزله انصراف خواهد بود.لازم به ذكر است اولويت با افرادي خواهد بود كه داراي مقام ورزشي مي باشند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب