قابل توجه دانشجويان دختر

اردوي يك روزه 6 دي ماه به خاطر تكميل نشدن تعداد دانشجويان جهت اعزام به اردو كنسل شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب