قابل توجه دانشجويان خانم وآقا علاقه مند به قايقراني

جهت اطلاع مطلب ذيل رامطالعه نماييد .آموزش قايقراني ويژه آقايان و خانم ها قابل توجه دانشجويان علاقمند : به منظور ايجاد نشاط ، آموش شنا، قايق راني و استعداد يابي اين رشته ورزشي، موسسه طبق توافق


با هيات قايقراني استان خراسان رضوي قراردادي منعقد نموده است كه طبق قرار داد كليه هزينه ها از بودجه فرهنگي ورزشي توسط موسسه پرداخت مي گردد. ضمناً وسيله رفت و آمد با هزينه 20 هزار تومان مهيا شده است.طول دوره آموزشي 12 جلسه مي باشد.)هزينه الزامي ميباشد)
زمان ثبت نام: از تاريخ 12/12/92 لغايت 93/1/25
شروع دوره 93/1/30
مكان برگزاري: قاسم آباد مجموعه ورزشي كوثر بلوار شاهد تقاطع حجاب و انديشه و سد چاليدره براي دانشجويان موفق در چهار جلسه آموزشي
شماره حساب واريز وجه: 1840927254بانك ملت  شعبه سجاد(باشناسه واريز پرداخت گردد).
جهت ثبت نام، بعداز واريز هزينه به حساب فوق و تحويل فيش واريزي به امور دانشجويي يا فرهنگي مراجعه نماييد.

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب