فروش بليط نيمه بهاي تئاتر

فروش بليط نيمه بهاي نمايش تئاتر آقاي قاضي

قابل توجه كليه دانشجويان محترم

 

جهت دريافت بليط نيمه بهاي تئاتر نمايشي به نام آقاي قاضي با بازي عباس رثايي، به قيمت 500 تومان، به بسيج موسسه مراجعه نماييد.

 

تاريخ اجراي نمايش: 2 الي 11 آذر ماه، ساعت 8 بعدازظهر

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب