برگزاري جلسات هيات مذهبي توسط كانون قرآن وعترت تاپايان ماه صفر

دانشجويان علاقه مند ميتوانند روزهاي سه شنبه بعدازنماز ظهر وعصر در محل نمازخانه در مراسم شركت كنند.برگزاركننده آقاي مقدم عضو فعال انجمن روانشناسي

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب