پيام حجاب وعفاف

فرشته پنجره را به روي قاصدك بي قرار باز كرد.قاصدك روي شانه دخترك نشست و با او گفت خدا زيبايي را آفريد وآن رابه فرشته اي به نام زن سپرد راستي با امانتي كه خدا به تو سپرده بود چه كار كردي؟

لینک کوتاه لینک کوتاه مطلب