22 بهمن گرامي باد

بيست و دوي بهمن كه حيات وطن است خود روح خدايي است كه در جان و تن است ما زنده به آنيم و از آن ياد كنيم يوم الهي كه يادگار از آن ماه بهمن است يوم الله۲۲ بهمن، روز پيروزي حق بر باطل را تبريك مي گويم . . .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب