پنجمين جشنواره ي صحيفه سجاديه

اساتيد ودانشجويان محترم جهت اطلاع بيشتر از فراخوان مسابقه به خانم جهانگشته امرفرهنگي مراجعه نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب