مسابقه ملي طراحي نشان شهداي جهاد علمي

معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نظر دارد در راستاي بزرگداشت شهداي عرصه جهاد علمي و نام آوران فناوري هسته اي، "مسابقه طراحي نشان شهداي جهادعلمي" را در بين دانشجويان، استادان و كاركنان دانشگاه هاي سراسر كشور اجرايي نمايد. لذا از كليه علاقه مندان به شركت دراين مسابقه در خواست مي گردد كليه طرح هاي خود را تا پايانفرودين ماه ۱۳۹۱به آدرس پست الكترونيكيkanon_dof@yahoo.com ارسال نمايند. شركت كنندگان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر درباره فراخوان به نشانيwww.Iusfestivals.org مراجعه نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب