قابل توجه دانشجويان علاقه مند به مسابقات ورزشي (آقايان)

جهت تكميل تيم انتخابي دانشگاه دررشته هاي واليبال وشنا وكشتي وبستكبال آقايان حداكثر تايازده

ارديبهشت به امور دانشجويي آقاي چراني مراجعه نماييد.مسابقات اواخر ارديبهشت ماه ميباشد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب