فراخوان مسابقات بسكتبال خواهران

از كليه خواهران شركت كننده در رشته بسكتبال جهت انتخاب تيم موسسه وانجام تمرينات به منظور شركت در مسابقات موسسات غير دولتي و غير انتفاعي دعوت مي شود چهارشنبه مورخ 1391/11/18 ساعت 11:30 الي 13 در مجموعه ورزشي سجاد واقع در بولوار سجاد حامد شمالي 12 درب گلشن حضور بهم رسانند.لازم به ذكر است مراجعه پس از تاريخ فوق وعدم حضور به منزله انصراف تلقي خواهد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب