شب يلدا مبارك

يلداست بگذاريم هر چه تاريكي هست هرچه سرما و خستگي هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب بيداري را پاس داريم تا فردايي روشن راهي دراز باقيست شب يلدا مبارك!

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب