ثبت نام در كانونهاي فرهنگي فعال درموسسه

علاقه مندان جهت فعاليت دركانون تاتر 'ادب وهنر 'شوراي تبليغات 'حجاب وعفاف وقرآن وعترت به خانم جهانگشته امورفرهنگي مراجعه نماييد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب