تقدير دانشجويان رشته جهانگردي از رياست موسسه واساتيد گروه

جمعي از دانشجويان رشته جهانگردي از رياست ،كاركنان واساتيد محترم گروه جهانگردي نسبت به فراهم كردن فرصت هايي جهت ارتقاء تحصيلي خود تقدير و تشكر نمودند. متن اين تقدير نامه به اين شرح است بخوانيد.

رياست محترم موسسه آموزش عالي شانديز

با سلام و احترام

 

بدينوسيله مراتب قدرداني دانشجويان رشته مديريت جهانگردي (كارداني)را از فرصت هايي كه آن موسسه محترم جهت ارتقاء آگاهي دانشجويان در زمينه هاي مختلف آموزشي وفرهنگي در اختيار قرار داده تشكر و قدرداني نموده وهمچنين سپاس خويش را از اساتيد گرامي جناب آقاي دكتر مشرف ،جناب آقاي نوري و سركار خانم جهانگشته در برنامه ريزي ،همراهي واجراي تور آموزشي يك روزه به نيشابور اعلام داشته وهمچنين بر خويش لازم مي دانيم كه از جناب آقاي نوري مدير گروه محترم رشته جهانگردي بابت پيگيريها ،نوآوري و تحولاتي كه در اين رشته اتخاذ فرموده اند ،تشكر و قدرداني نماييم.

 

                                                                                                  با سپاس بيكران دانشجويان رشته جهانگردي

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب