به مناسبت 13آبان ازدانشجويان گرافيك وهنرهاي تجسمي

از دانشجويان مستعد ودوستداران علاقه مند به طراحي دعوت ميشو د

طرحهاي خود راباموضوعيت دانشجو وحسين فهميده ودانشجو وسيزده آبان به فرهنگي دانشگاه يابه مديرگروه محترم خانم وفادارنيا تحويل نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب