برگزاري همايش تجلي نماز در زندگي

فراخوان همايش علمي -پژوهشي تجلي نماز در زندگي به اطلاع كليه دانشجويان ،اساتيد و كاركنان محترم مي رساند در صورت تمايل به شركت در اين همايش مقالات خودرا حداكثر تا تاريخ 1392/5/25 به امور فرهنگي موسسه تحويل نمايند. شرايط پذيرش مقالات و محورهاي همايش .............

محورهاي همايش:

الف:نماز و سلامتي فردي

-نقش نماز در كاهش بحرانهاي جواني

-نماز و اميد به زندگي

-نماز و بصيرت ديني و سياسي

-نماز و موفقيت هاي علمي

-نقش دانشجويان در احياي ارزشهاي ديني واقامه نماز

 

ب:نماز وخانواده

-نقش نماز در استحكام خانواده

-نماز و تعهد خانوادگي

-آثار و بركات نماز و نماز جماعت در زندگي خانوادگي

-نقش نمازدر نهادينه سازي عفاف و حجاب در خانواده و جامعه

-نقش نماز در تربيت خانواده موفق

-نماز و مسئوليت پذيري در خانواده

 

ج:نماز و جامعه

-امام خميني (ره)واقامه نماز

-نماز در انديشه رهبري(مدظله العالي)

-نمازو مسئوليت پذيري اجتماعي

-نماز و نشاط وشادابي جامعه

-نماز وآسيب هاي اجتماعي

-نماز و مقابله با جنگ نرم

-نماز و بهره وري

-نقش نماز در پيدايش انقلاب اسلامي و استمرار آن

-نماز و بيداري اسلامي

-تجلي نماز در عاشوراي حسيني

-نقش نماز در جنبش هاي دانشجويي

 

شرايط پذيرش مقالات:

1-موضوع و محتواي مقاله بايستي متناسب با محورها و موضوعات فراخوان باشد.

2-فايل مقاله ،حداثر در 10 صفحه A4به صورت تايپي (فونت لوتوس باسايز 14)

3-مقاله قبلا در جايي چاپ و منتشر نشده باشد

4-مقاله از حيث ساختاري بايد شامل عنوانمقاله ،نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان ،چكيده مقاله ،مقدمه ،مرورادبيات ،تحليل و نتيجه گيري و فهرست منابع باشد.

5-كليه دانشجويان ،اساتيد و كاركنان موسسات آموزش عالي خراسان(غير انتفاعي و غير دولتي) مي توانند شركت نمايند.

 

آدرس ارسال آثار: مشهد.بولوار معلم -معلم69-موسسه آموزش عالي اسرار -دبيرخانه ستاد اقامه نماز موسسات آموزش عالي (غير انتفاعي-غير دولتي)خراسان رضوي نشاني پست الكترونيكي :info@asrar.ac.ir  شماره تماس 8661771 داخلي 117و130

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب