برگزاري انتخابات انجمن علمي نقشه برداري

از كليه دانشجويان رشته نقشه برداري كه علاقمند به شركت در هيئت اجرايي انجمن علمي مي باشند دعوت مي گردد جهت كانديد شدن و تكميل فرم روز چهارشنبه مورخ 1391/12/16 به مديريت محترم گروه دراتاق اساتيد مراجعه نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب