اولين جشنواره مسابقات ورزشي موسسات آموزش عالي غير دولتي-غير انتفاعي خراسان

به اطلاع كليه دانشجويان علاقمند مي رساند جهت ثبت نام و شركت در جشنواره ورزشي موسسات آموزش عالي فقط تا تاريخ 1391/8/20مهلت ثبت نام خواهند داشت .لذا جهت نام نويسي هرچه سريعتر به امور فرهنگي و يا امور دانشجويي مراجعه نمائيد .دانشجوياني كه داراي سابقه ورزشي مي باشند تصويري از سابقه ورزشي خود به همراه داشته باشند .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب