اقتصاد مقاومتي وتوسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتي در حوزه ي شركت هاي بخش خصوصي

دانشجويان اين مؤسِّسه با مطالعه ادامه مطلب از چگونگي تخفيف 70% آن و ابعاد واهداف اين همايش مطلع خواهند شد.

   محور اين همايش: پررنگ كردن اقتصاد مقاومتي و توسعه بيشتر فرهنگ اقتصاد مقاومتي در حوزه شركت هاي بخش خصوصي مي باشد.

  ضمناً دانشجويان اين مؤسِّسه دانشجويان استاد گرانقدرجناب آقاي دكتر مختاري مي توانند با ارائه تصويري از كارت دانشجويي خود از 70% تخفيف بهره مند شوند.

تاريخ ثبت نام حداكثر تاچهارشنبه 12/ 7/ 1391 و شماره تلفن تماس: 8841833 مي باشد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب