اطلاعيه مهم جهت شركت درنماز جماعت هرروز درمحل نمازخانه

نماز ستون دين است .دانشجويان عزيز نماز جماعت هرروز باحضور حجت السلام وحيدي در محل نمازخانه طبقه دوم برگزار ميشود .باحضورتان صفوف نماز راگسترده تر كنيد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب