اطلاعيه انجمن حقوق

جهت ثبت نام وشركت در جلسه روز دوشنبه ساعت:30 15 درطبقه چهارم كلاس 403 برگزارميشود جهت اطلا عات بيشتر به دبير انجمن حميد قاسمي مراجعه نماييد .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب