اطلاعيه ازدواج دانشجويي

قابل توجه دانشجويان ثبت نام

ازدواج دانشجويي سريعا حداكثر تا مورخه 4 آذر ماه مدارك خود را تحويل خانم جهانگشته داده بااصل سند ازدواج وكارت ملي وشناسنامه

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب