فرمايشي از فرمايشات گهر بار امام رضا عليه السلام

به فرمايشات ارزشمند امام رضا عليه السلام با دقت كامل گوش فرا دهيم. براي خواندن و بهره بردن از فرمايش آقا و سرورمان ادامه مطلب را بخوانيم:

حضرت رضا عليه السّلام فرمود: گناهان كوچك راهنماي رسيدن به گناهان كبيره است و هركس در گناهان اندك و كوچك از خدا نترسد، در ارتكاب گناهان كبيره هم از او پروا نخواهند داشت.  عيون اخبار الرضا جلد 2 صفحۀ 180

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب