برگزاري نشست دانشجويي پيرامون انتخابات

نشست دانشجويي پيرامون انتخابات مجلس برگزار مي گردد

نشست دانشجويي با عنوان انتخابات مجلس، ويژگي ها و وظايف نماينده در تاريخ پنج شنبه 11 بهمن برگزار مي گردد

سخنران: جناب آقاي دكتر حسيني، دكتراي حقوق بين الملل

زمان: ساعت 12 الي 14، موسسه آموزش عالي شانديز، كلاس 110

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب