فرم جذب اساتيد حق التدريس جديد

اساتيد گرامي كه قصد همكاري با موسسه به شكل حق التدريس را دارند لطفا فرم را تكميل نمايند و پس از تكميل به آدرس resume[at]shandiz.ac.ir ايميل فرماييد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۳۷KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب