فراخوان مسابقات فوتسال

به اطلاع كليه دانشجويان ثبت نامي درتيم فوتسال مي رساندجهت انتخاب و تشكيل تيم وهمچنين انجام تمرينات به منظور شركت در مسابقات درتاريخ 1391/11/15 ساعت 17الي 18:30 به بولوار وكيل آباد -وكيل اباد64(پيروزي 79)بنفشه 9-مجموعه ورزشي ايران وجهان مراجعه نمايند.عدم حضور دانشجويان درتاريخ موردنظر به منزله انصراف آنان از شركت درتيم تلقي خواهد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب