فراخوان عضويت در انجمن علمي گروه ساختمان

از دانشجويان محترم رشته ساختمان جهت ثبت نام در انجمن علمي گروه ساختمان دعوت بعمل مي آيد.

به اطلاع كليه دانشجويان محترم رشته ساختمان مي رساند جهت ثبت نام در انجمن علمي گروه ساختمان از تاريخ 22 ارديبهشت 1392 لغايت 31 ارديبهشت 1392 به مديرگروه محترم جناب آقاي مهندس مجتهدي يا آقاي مهندس رباط مراجعه نمايند

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب