فراخوان تجمع دانشجويي درمحكوميت هتك حرمت ساحت مقدَّس رسول الله صلَّي الله عليه وآله وسلَّم

با توجه با اهانت هاي مكرر به ساحت مقدَّس حضرت ختمي مرتبت رسول اكرم صلَّي الله عليه و آله و سلَّم ،به همين مناسبت تجمُّع اعتراض آميز دانشجويان به اين توطئه ي آمريكايي و صهيونيستي در مقابل دفتر سازمان ملل برگزار مي گردد. زمان: يكشنبه 2/ 7 /1391 بعد از نماز ظهر مكان تجمُّع : ازمقابل درب دانشگاه و حركت بسوي دفتر سازمان ملل واقع در بلوار سجّاد،بين سجّاد 3و5

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب