سوالات روز خواستگاري

دغدغه خيلي از دختر و پسرهاي جوان، سوالاتي است كه بايد در روز خواستگاري بپرسند و بر اساس آنها زندگي آينده شان را برنامه ريزي كنند. سوالات شما هر چه كه باشند، بايد در سه دسته...

سوالات روز خواستگاري

 

دغدغه خيلي از دختر و پسرهاي جوان، سوالاتي است كه بايد در روز خواستگاري بپرسند و بر اساس آنها زندگي آينده شان را برنامه ريزي كنند. سوالات شما هر چه كه باشند، بايد در سه دسته مذهبي، خصوصيات اخلاق فردي و رفتارهاي اجتماعي دسته بندي شوند. اين سوالات را مي توانيد دسته بندي كنيد و در جلسات مختلف خواستگاري بپرسيد.

خصوصيات اخلاقي

1.      حساس بودن؛ چه اتفاقي پيش بيايد شما رفت و آمدتان را با كسي كم يا قطع مي كنيد؟

2.      كينه ورزي؛ با كسي قطع رابطه داريد؟ به چه دليلي؟ از چه رفتارهايي نمي توانيد بگذريد؟ -

3.      عدم گذشت؛ با كسي كه رفتار بدي با شما كند چه مي كنيد؟ آيا كسي در زندگي تان هست كه او را نبخشده باشيد؟

4.      صداقت؛ چه جاهايي از نظر شما صداقت، ساده لوحي است؟ تا چه حدي بايد صداقت داشت؟دروغ مصلحتي چه مواقعي جايز است؟

5.      غيبت؛ چقدر در غياب كسي صحبت او را مي كنيد؟

6.      چنانچه طرف مقابل تان برداشت غلطي از رفتار شما داشت چه عكس العملي نشان مي دهيد؟

7.      معمولاً از چه كساني قرض مي گيريد؟ اين اشخاص چه خصوصياتي دارند؟

8.      عزت- خوار شدن؛ با قرض گرفتن يا كمك گرفتن از ديگران موافقيد؟ آيا در هر موردي از ديگران كمك مي خواهيد؟

9.      آيا مشكلات اقتصادي (تنزل حقوق، بيكاريي و قرض) خود را با همسرتان در ميان مي گذاريد؟

10.   عصبانيت؛ در مقابل پرخاشگري ديگران چه مي كنيد؟ آيا تاكنون كسي حرف بي ربطي به شما زده است؟ چه اتفاقي افتاد توضيح دهيد. چه برخوردي با آن كرده ايد؟

11.   از چه چيزهايي خشمگين مي شويد؟ آيا ديگران شما را فرد عصباني قلمداد مي كنند؟ چرا؟

12.   صبر؛ لحظات سخت زندگي را چه مدت مي توانيد تحمل كنيد؟

13.   فروتني؛ اگر بخواهيد انسان هاي اطراف خود را اعم از دوستان، فاميل، همكاران از لحاظ خوب بودن رتبه 1 تا 100 بدهيد، به خودتان در بين آن ها چه رتبه اي مي دهيد؟ چرا؟ در برابر خودخواهي ديگران چه عكسي العملي نشان مي دهيد؟

14.   تكبر؛ در مقابل نصيحت و موعظه ي ديگران چه عكس العملي داريد؟

15.   حرص- حسادت؛ وضعيت مالي و امكانات خوب يكي از فاميل چه كسي در شما ايجاد مي كند؟

16.   براي درآمد بيشتر، چه راه هايي در نظر داريد؟ چه درآمدي را كافي مي دانيد؟

17.   بخل ولخرجي؛ وقتي با دوستان به گردش مي رويد، آيا شما قبل از همه دست به جيب مي شويد؟ آيا هميشه شما حساب مي كنيد؟

18.   مهارت روابط؛ دوست داريد اگر دير به منزل آمديد همسرتان چه عكس العملي نشان بدهد؟ چطور او را قانع مي كنيد و يا در چه صورتي قانع مي شويد؟

19.   چشم به مال ديگران؛ پيشرفت اقتصادي خانواده تان را چقدر در پيشرفت اقتصادي زندگي خود دخيل مي دانيد؟ عدم استقلال = وابستگي، تنبلي.

20.   قضاوت يا صبر؛ كسي كه مي دانيد عملي را انجام داده اما انكار مي كند چه رفتاري مي كنيد؟

خصوصيات اخلاقي اجتماعي

1.      احترام گذاشتن؛ آيا احترام را مانع صيميمت مي دانيد؟ آيا بايد به بچه ها هم احترام گذاشت؟

2.      صله ي رحم؛ با اقوام خود تا چه حد رفت و آمد داريد؟ فكر مي كنيد بعد از ازداوج بايد بيشتر شود يا كمتر؟

3.      آداب معاشرت؛ چقدر به احوال پرسي در مهماني ها اعتقاد داريد؟

4.      احسان به پدر و مادر؛ احترام به پدر و مادر را در چه چيزهايي مي بينيد؟ اگر در مساله اي با پدر و مادرتان اختلاف داشتيد چه مي كنيد؟

5.      اهل مدارا بودن؛ با افرادي كه با شما هم فكر نيستند و مجبوريد با آن ها باشيد چگونه رفتار مي كنيد؟

6.      تمركز؛ در يك محيط شلوغ چه طور كارتان را انجام مي دهيد؟

7.      مردم داري؛ چقدر بايد به مردم بها داد؟ چقدر كار مردم را راه مي اندازيد؟

8.      چاپلوسي؛ تحسين از ديگران با چه دلايلي و چه مقداري لازم است؟

سوالات مذهبي

1. سخت ترين لحظه زندگي تان چه وقت بوده و شما چه كار كرده ايد؟ (جزع و فزع- ناشكري، صبر، توكل به خدا، ناراحت و پريشان و...)

2. وقتي همه راه ها به روي شما بسته مي شود چه مي كنيد؟

3. تا حالا مورد سرقت يا ضرر و زيان عمده قرار گرفته ايد، بعد از آن چه اتفاقي برايتان افتاد؟

4. در مشكلات چه قدر به ائمه اطهار توسّل مي جوييد؟ اصلاً چرا توسّل مي كنيد؟ در توسل چه نتيجه اي گرفته ايد؟

5. بيشتر چه مواقعي دعا مي كنيد؟

6.  با كدام ادعيه ي مفاتيح انس داريد؟

7. در كدام يك از جلسات مذهبي شهر شركت مي كنيد؟ تا چه حد؟

8. چه اتفاقي بيفتد نماز را به تأخير مي اندازيد يا نمي خوانيد؟

9. تا حالا نماز خواندن را به كسي توصيه كرده ايد؟

10. آيا در نماز جماعت و جمعه شركت مي كنيد؟ روز تعطيل (جمعه) را چگونه مي گذرانيد؟

11. به نظر شما دادن خمس و زكات چقدر اهميت دارد؟ آيا تا به حال خمس داده ايد؟ خانواده تان چقدر مقيّد به دادن خمس هستند؟

12. آيا خود انسان مي تواند احكام و مسائل شرعي را تشخيص دهد؟ (مرجع تقليد)

13. مرجع تقليد داريد؟ چگونه از احكام شرعي مطلع مي شويد؟

14. چه كارهايي را بايد نهي از منكر كرد؟ در چه مسائلي بايد امر به معروف كرد؟

15. اگر كسي شما را امر به معروف و نهي از منكر كرد چه عكس العملي نشان مي دهيد؟

16. به چه موسيقي هايي علاقه داريد؟

17. نظرتان در مورد برنامه هاي راديو و تلويزيون چيست؟ بيشتر تمايل داريد از كدام برنامه ها استفاده كنيد؟

18. نظرتان در مورد مراسم عروسي چيست؟

19. در مجالس عروسي كه شركت مي كنيد چگونه شادي مي كنيد؟

20. پوشش را در چه چيزهايي مي دانيد؟

21. چه پوششي به نظر شما حجاب است و مناسب است؟

22. آيا چادر به نظر شما اصلاً حجاب مناسبي است؟

23. اگر كسي بي حجاب است، بي حيا هم هست؟

24. حيا را در چه چيزي مي بينيد؟ به نظر شما حيا چيست؟

25. نظر خانواده ي شما در مورد پوشش تان چيست؟

26. حد نگاه به نامحرم چقدر است؟ شما چه مي كنيد؟

27. با دختردايي و پسردايي تان چگونه رفتار مي كنيد؟

28. در برابر هر كدام از محارم چه پوششي داريد؟

29. ارتباط با جنس مخالف تا چه حدودي بايد باشد؟

30. چرا بايد به مكان هاي زيارتي برويم؟

31. آيا دوست داريد بيرون از منزل كار كنيد؟

32. روابطتان با جنس مخالف در محل كار به چه شكلي است؟

33. صحبت هايتان با همكاران مرد حول و حوش چه موضوعاتي است؟

34. پوشش شما در بيرون منزل چگونه است؟

35. چرا اين پوشش را انتخاب كرديد؟ آيا پوشش تان در جاهاي مختلف فرق مي كند؟

36. اگر جايي شما را مسخره كنند و يا مجبور باشيد، پوشش تان را عوض مي كنيد؟

37. بعضي اوقات انسان مجبور است پوشش را تابع جمع محيط كند اين طور نيست؟

38. با زنان و دختران فاميل چقدر راحت هستيد؟ با مردان و پسران فاميل چقدر راحت هستيد؟

سجاد بداقي(كارشناس مركز مشاوره دانشگاه شانديز)

برگرفته از مجموعه كتاب هاي آيينه و شمعدان

به نقل از سايت تبيان

 

 

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۷۹KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب