ساعت پاسخگويي واحد آموزش موسسه

ساعت پاسخگويي به دانشجويان همه روزه ساعت 8 الي 13 ((( بجز پنجشنبه ها ))) خواهشمند است در ساعات غير از ساعات كاري آموزش به اين واحد مراجعه نفرماييد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب