زمان برگزاري كارگاه جوشكاري

به اطلاع آن دسته از دانشجويان رشته الكتروتكنيك و ساختمان كه درس كارگاه جوشكاري را در نيمسال اول 1393-1394 اخذ نموده اند مي رساند، كارگاه جوشكاري از روز شنبه مورخ 11 بهمن ماه برگزار مي گردد.حضور كليه دانشجوياني كه اين درس را انتخاب نموده اند الزامي است.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب