زمانبندي هفته آخر مسابقات ليگ فوتسال موسسه

زمانبندي هفته آخر مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در فايل پيوست موجود ميباشد.

 هفته آخر مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در روز جمعه مورخ 6 اسفندماه از ساعت 13 الي 18 برگزار خواهد شد.

دریافت فایل پیوست (حجم فایل: ۲۴۰KB)
لینک کوتاه لینک کوتاه مطلب