راه اندازي مجدد سيستم الكترونيكي سلف سرويس

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند ارائه غذا از طريق سيستم الكترونيكي سلف سرويس از روز شنبه 16 مهرماه از سر گرفته خواهد شد. جزئيات استفاده از اين سيستم در ادامه مطلب توضيح داده شده است.

به منظور استفاده از سيستم الكترونيكي شارژ و رزرو غذا با واريز حداقل مبلغ 50,000 ريال به شماره حساب ۳۳۴۱۲۲۷۲۱۱ بانك ملت (با استفاده از شناسه بانكي)، حساب خود را در سيستم سلف شارژ نموده و پس از گذشت حداكثر يك روز كاري از تاريخ واريز مبلغ شارژ، با مراجعه به سيستم الكترونيكي شارژ و رزرو غذا به آدرس

http://food.shandiz.ac.ir

غذاي خود را در روزهاي مختلف ماه رزرو نماييد.

 

ذقت نماييد غذاي هر روز را بايستي حداكثر تا انتهاي روز چهارشنبه هفته قبل آن رزرو نماييد.

دانشجويان جديدالورود و مهمان تا زمان دريافت كارت الكترونيكي بايستي با مراجعه به امور دانشجويي ژتون تهيه نمايند.

 

ضمنا مبلغ هر وعده غذايي 6,500 ريال مي باشد.

 

نام كاربري شماره دانشجويي مي باشد.

به منظور افزايش امنيت سيستم، رمز ورود پيش فرض دانشجويان يكي از سه عدد كد ملي با رقم صفر ابتدا، كد ملي بدون رقم صفر ابتدا و يا شماره شناسنامه انتخاب شده است. لذا از دانشجويان گرامي تقاضا مي شود در صورت وجود مشكل در ورود به سايت و دريافت خطاي

كاربر مجاز نمي باشد

هر 3 رمز عبور را آزمايش نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب