زمانبندي هفته هفتم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز

زمانبندي هفته هفتم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در فايل پيوست موجود مي باشد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۳۱KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب