تقويم مسابقات ورزشي (بانوان) موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي منطقه ۹ كشور

تقويم مسابقات ورزشي (بانوان) موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي منطقه ۹ كشور در فايل پيوست موجود مي باشد.

 دانشجويان دختر علاقه مند در رشته هاي ورزشي شطرنج، بدمينتون، آمادگي جسماني، كاراته، تكواندو و شنا، جهت شركت در مسابقات منطقه 9 كشور( اسفندماه 95) به مسئول تربيت بدني(آقاي نقيبي) مراجعه نمايند. 

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۵۵KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب