پايان مسابقات تنيس روي ميز خواهران

اين بازي ها با شركت 28 نفر به صورت تك حذفي برگزار گرديد و در پايان به ترتيب خانم ها مريم فلاح مهرجردي، فرينا آذرمهري و شيدا باروحي نفرات اول تا سوم اين دوره از مسابقات شدند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب